پروفیل ۳۰*۳۰

رویه MDF

داری ۵ سانت فوم

پایه ثابت

روکش چرم

ابعاد ۱۹۰*۶۰


ارسال پاسخ