ترالی اورژانس ۴ کشو کمد دار

   پایه سرم تخته شوک محل قرارگیری کپسول چهار چرخ ۱۲۵

کمد کنار تخت

   تمام فلز

لاکر تمام فایبر

  بدون توضیح

ای کی جی

دارای دو کشو دارای چهار چرخ ۷/۵ دارای سیم کشی برق دارای دسته شوک

ترالی اورژانس تک کشو

  رویه فایبر کلاس بدنه فلر دارای چهار عدد چرخ