ترالی اورژانس ۴ کشو کمد دار

   پایه سرم تخته شوک محل قرارگیری کپسول چهار چرخ ۱۲۵

کمد کنار تخت بیمارستانی

   جنس : تمام فلز

لاکر تمام فایبر

  بدون توضیح

ای کی جی

دارای دو کشو دارای چهار چرخ ۷/۵ دارای سیم کشی برق دارای دسته شوک

ترالی اورژانس تک کشو

  رویه فایبر کلاس بدنه فلر دارای چهار عدد چرخ