تخت ریکاوری کف فایبر

  • حفاظ پهلو فایبر
  • دارای تنظیم ارتفاع هرزگرد
  • دارای قسمت زیرسر
  • محل کپسول اکسیژن
  • محل قرارگیری لباس
  • دارای پایه سرم
  • ۴ عدد چرخ ۱۲۵

دیگر محصولات مربوط به تخت


ارسال پاسخ