تجهیزات پزشکی صحرایی

تجهیزات پزشکی صحرایی

ترالی بیمارستانی

ترالی بیمارستانی

محصولات ترالی های پزشکی صحرایی با کیفیت برتر طراحی شده است تا تجهیزات پزشکی را سازماندهی کند و به طور کلی کارایی در بیمارستان ها را افزایش دهد. ترالی وسیله ایست که شامل راه حل های ساده، موثر و مخصوص طراحی شده برای حمل دارو، داروهای بیهوشی، مخازن اکسیژن، ابزار و تجهیزات پزشکی عمومی است.

لاکر تمام فایبر

لاکر تمام فایبر

مشاهده محصول
کمد کنار تخت

کمد کنار تخت

مشاهده محصول
ترالی اورژانس ۴ کشو کمد دار

ترالی اورژانس ۴ کشو کمد دار

مشاهده محصول
ترالی پانسمان تک کشو

ترالی پانسمان تک کشو

مشاهده محصول
ترالی اورژانس تک کشو

ترالی اورژانس تک کشو

مشاهده محصول