ترالی بیمارستانی

محصولات ترالی های پزشکی صحرایی با کیفیت برتر طراحی شده است تا تجهیزات پزشکی را سازماندهی کند و به طور کلی کارایی در بیمارستان ها را افزایش دهد. ترالی وسیله ایست که شامل راه حل های ساده، موثر و مخصوص طراحی شده برای حمل دارو، داروهای بیهوشی، مخازن اکسیژن، ابزار و تجهیزات پزشکی عمومی است.

ای-کی-جی

ای-کی-جی


مشاهده محصول

لاکر تمام فایبر

لاکر تمام فایبر


مشاهده محصول

کمد کنار تخت

کمد کنار تخت


مشاهده محصول

ترالی اورژانس 4 کشو کمد دار

ترالی اورژانس ۴ کشو کمد دار


مشاهده محصول

ترالی پانسمان تک کشو

ترالی پانسمان تک کشو


مشاهده محصول

ترالی اورژانس تک کشو

ترالی اورژانس تک کشو


مشاهده محصول